Vilken succé det blev! Första omgången är fulltecknad men vi öppnar upp inom kort igen. Sätt upp dig på väntelistan så blir du en av de första som information om när InAcademy öppnar igen. Eller kontakta Ulrika på 070-261 85 61 om du vill veta mer!

InAcademy

Smartaste vägen till framgång på LinkedIn. Grattis till ett bra val att välja att satsa på LinkedIn för att stärka varumärket och öka din försäljning.

Investering per månad 1595 kr exkl moms
Årsmedlemsskap Premium: 18490 kr 


Varför kalla samtal inte längre fungerar

Visste du att nio av tio beslutsfattare inte svarar i telefonen när säljare ringer?

Så även om dina säljare är fantastiskt duktiga på att prata med människor så blir problemet att potentiella kunder trycker bort samtalen. 

Kunderna söker dig först. Vad hittar de om ditt företag?

Kunderna gör mycket av sin research själva innan de köper. Och vart söker de? Google älskar LinkedIn vilket gör att de sökresultaten kommer högt upp i kundernas sökningar.

74 % av b2b köpare gör affär med de säljare som varit med tidigt i köpresan och skapat värde.

Du vill inte missa möjligheten att vara det företag kunderna undersöker långt innan de tar kontakt. 

Relationer säljer 

Vi säljer bättre med goda relationer, det vet vi sedan gammalt.

Men de här relationerna skapas inte längre på mässor, i säljmöten eller på luncher. Relationen börjar online.

73 % av säljarna som jobbar med Social Selling säljer mer än kollegorna som inte gör det. 

Ett nytt och effektiv sätt att utvecklas på

Medlemsprogrammet InAcademy är mer än en föreläsning, effektivare en kurs och roligare än de flesta andra utbildningar du gått på. Istället för att du går en engångsutbildning får du flergångsutbildningar där du behöver dem som bäst - i din vardag! Visst är det roligt att åka på kurs men det är desto tristare när du faller tillbaka i gamla hjulspår när du kommer hem.

InAcademy kommer att finnas som en naturlig del i din vardag men noggrant utvalt material som hjälper dig att lyckas på LinkedIn. Det tar inte mycket tid och du kommer att kunna mäta din utveckling genom de resultat du får. 

LinkedIn är världens största digitala affärsnätverk!
Här finns allt du behöver för att skapa relationer, bygga förtroende och ha dialoger med potentiella kunder. Här finns allt ditt företag behöver för att öka försäljningen, få in fler uppdrag och säkra att ni får rätt kandidater till era rekryteringar.
LinkedIn Academy är den smartaste vägen till framgång på LinkedIn.

Här får du och dina medarbetare allt ni behöver för att komma igång, vara närvarande och synliga på LinkedIn. 

InAcademy har allt du behöver för att nå dina mål utan att behöva lägga flera timmar varje dag på LinkedIn.

Här finns allt du behöver för att skapa ett starkt varumärke som kommer att ge dig fler affärer, bättre matchning när du rekryterar och ett bredare nätverk i de företag du är intresserad av att nå. Genom att göra rätt saker på LinkedIn blir du en effektivare nätverkare och behöver inte känna dig stressad över att inte hinna med.

InAcademy består av:


  1. Tillgång till InAcademys medlemsportal där allt material samlas. Inspelade kurser, mallar, pdfér m m.
  2. Exklusiv LinkedIn-grupp för alla medlemmar; för erfarenhetsutbyte, frågor, tips och nyheter.
  3. Indiviuduell LinkedIncoaching på 45 minuter 2-4 gånger per år beroende på hur länge du är medlem.
  4. Medlemsträffar online med Ulrika Mårtén, gruppcoaching, vidareutbildning, workshops.
  5. Indivuellt onlinemöte för att sätta  mål med LinkedInnärvaron
  6. Individuell uppföljning av nyckeltal mot uppsatta mål för LinkedInarbetet
  7. Stöd i att hålla igång vardagsanvändande av LinkedIn
  8. Nyheter, tips och trix
  9. Support - snabba svar på dina frågor direkt från Ulrika Mårtén

InAcademy kommer att få dig att känna dig trygg på LinkedIn och hjälpa dig att spara tid genom att du jobbar på ett smartare sätt. Du ger 15-30 minuter av din tid varje vecka för att ta del av det här materialet och jag ger dig effektiva arbetsmetoder så att du kan nå resultat snabbt. 

Ulrika Mårtén